Dodáno na kole! Cyklistická logistika snižuje emise uhlíku a ovzduší z dodávek na poslední míle ve městech v celé Evropě. V kombinaci s novými logistickými schémami mohou moderní nákladní kola nabízet spolehlivou městskou logistiku ve velkém měřítku.

 

 

Berlínské sympozium Evropské federace pro cyklistickou logistiku (ECLF) je klíčovou evropskou profesionální událostí odborníků na logistiku cyklistiky. Program zahrnuje prezentaci provozovatelů cyklistických logistických služeb, výrobců nákladních kol, výzkumných pracovníků a Berlínského senátu.