cyklotruck

 • Jako každoročně jsem se i letos vydal na vodu s kamarády vodáky. A protože jsem náročný a chci být maximálně nezávislý vozím si s sebou již několik let svůj oblíbený dopravní prostředek. Zvýšit si akční rádius kolem řeky a přitom se nemuset vracet. Jsou to věci, které není snadné skloubit, ale zkušení vodáci to umí. V předchozích letech se mi víceméně dařilo kolo složit do kánoe. Nejlépe mi tam vycházel Brompton, nicméně na souši jsem se na něj zase se všemi věcmi těžko skládal já. Řeku Moravu ale zvládnul se ctí, o tom se rozepíši jindy. 

  Když jsem se dověděl, že v České republice si lze půjčit Akwakat bylo pro letošek prakticky rozhodnuto. Jízdní kolo, které se promění v plavidlo! Pochopil jsem to správně?

 • O významný krok v cyklistické logistice se včera pokusili zástupci firmy Systematica a vývojáři nákladních kol CykloTruck. A sice zaparkovat naložené nákladní kolo do parkovací věže u Futura v Hradci Králové.  

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • A significant step in the cycle logistics yesterday tried to representatives of Systematica company and the developers of cargobikes CykloTruck. To park loaded cargo bike into a parking tower at Futurum business cenrte in Hradec Kralove.

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • Jak naložit, převézt a vyložit zboží. Pořádat kampaňe a akce. O to se pokusí e3c (CykloTruck CT4T).

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • How to load, move and unload goods comfortably. Do campaign or event. This is what tries CykloTruck marked CT4T.

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • Michael Polák dokázal přetavit svoje zkušenosti ze závodů solárních kol do firemní praxe.

  CykloTruck CT2S by Spoje.net

 • Michael Polák managed to use his experiences from the suntrip competition in Spoje.net company.

  CykloTruck CT2S by Spoje.net

 • Evropský týden mobility zažívala i města v České republice. To je samozřejmě příležitost, kdy přiblížit potenciál cyklistické dopravy široké veřejnosti. Národní třída v Praze se 22.9.2016 proměnila v lidskou promenádu, kde při denním transportu materiálů dominovala nákladní kola. V blízké oblasti jich operovalo kolem 20ti kusů. Příjemná ulice měla bez aut i příjemnější ovzduší, jak lze vidět v následujícím grafu (zdroj cyklomesta.cz).

   

  Graf pevné částice

 • Evropean Mobility Week was recognized also in cities of Czech Republic. This is of course an opportunity to show the potential of the cargobikes to the public. Národní třída Avenue in Prague the September 22, 2016 turned into a human promenade, where the daily transport of materials was provided by cargo bikes. In the nearby areas operated around 20 special bicycles. Pleasant Street was car-free and there was also pleasant climate measured, as can be seen in the graph below (source cyklomesta.cz).

   

  Graf pevné částice

 • Tak jako každý rok, zahájili 1.1.2017 celoroční cyklisté sezónu jízdou z Hradce Králové do Pardubic a opačně, z přilehlých míst a dokonce i Prahy. Místem setkání, odpočinku a přání bylo parkoviště u hradu Kunětická hora.

  Start cyklosezony 2017