cargobikes

 • O významný krok v cyklistické logistice se včera pokusili zástupci firmy Systematica a vývojáři nákladních kol CykloTruck. A sice zaparkovat naložené nákladní kolo do parkovací věže u Futura v Hradci Králové.  

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • A significant step in the cycle logistics yesterday tried to representatives of Systematica company and the developers of cargobikes CykloTruck. To park loaded cargo bike into a parking tower at Futurum business cenrte in Hradec Kralove.

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • Zástupci týmu cargobikes.cz samozřejmě nebudou chybět na této akci. Při této příležitosti bude možné se setkat s příznivci nákladní cyklistiky ve všech možných oborech. Například písničkář Jan Řepka předvede svůj longtail, který používá při svých cykloturné po Evropě. Velké díky patří hlavně organizátorům festivalu brnonakole.cz

   

 • The representatives of the cargobikes.cz team will of course not miss this event. On this occasion, it will be possible to meet freelance cyclists in all possible fields. For example, songwriter Jan Řepka will present his longtail, which he uses in his cycling tours in Europe. Great thanks go mainly to the organizers of the festival - brnonakole.cz

   

 • Již druhý ročník festivalu nákladních kol se koná na území České republiky. Tematicky jej hostí nákladní loď Altenburg 1964. Kromě příznivců bezmotorové cyklistické logistiky zde potkáme i jednoho solárního cestovatele mezi světadíly. Čtěte report z PrahouNakole.cz ZDE.

   

 • The second year of the cargo bicycle festival is held in the Czech Republic. The Altenburg 1964 cargo ship is the right place to meet fans of cycle logistics. There is also possible to see one solar cargobike user between the continents.Read feefback of PrahouNakole.cz HERE.

   

 • The third annual bicycle festival in the Czech Republic takes place this year in Cyklosférain Břeclav. The organizers of the local traditional bicycle races also responded and included a new category in which the cargobikes will measure the forces.CBF2019

   

 • Třetí ročník festivalu nákladních kol v České republice se koná letos v břeclavské Cyklosféře. Zareagovaly i pořadatelé místních tradiční závodů jízdních kol a zařadili novou kategorii, ve které budou měřit síly právě cargokola. 

   

  CBF2019

  Sobota 14.9.2019 

  16 - 18h: příjezd účastníků, ubytování, prohlídka okolí
  19 - 20h: diskuze v Cyklosféře o nákladních kolech a vytvoření podmínek pro jejich provoz

  21 - 00: společenská zábava

  Neděle 15.9.2019 
  10 - 12h: výstava dorazivších modelů a jejich představení
  13 - 15h závody cyklo klubu Sport Complex Břeclav v kategorii cargo kola viz: https://www.facebook.com/events/475748183000954/

 • Čtvrtý ročník festivalu nákladních kol v České republice se koná letos v králohradeckém Bajkazylu. Hlavním sobotním programem budou provázet Tomato gang dj's . Na náměstí (jinak parkovišti) v Gayerových kasárnách se budou konat různé soutěže, ve které budou měřit síly právě cargokola. 

   

  CBF2019

  Orientační program:
   
  Pátek 17-23h : Příjezd přespolních účastníků a seznamovací večer při "Kytarohraní"
   
  Sobota 16-19h: Výstava a soutěže nákladních kol v disciplínách převozu různorodých nákladů
  Sobota 19-23h: Večerní promítání a diskuse
   
  Neděle 10-14h: Vyjíždky po HK, komentované prohlídky dorazivších a odjíždějících cargo speciálů.
 • Jak naložit, převézt a vyložit zboží. Pořádat kampaňe a akce. O to se pokusí e3c (CykloTruck CT4T).

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • How to load, move and unload goods comfortably. Do campaign or event. This is what tries CykloTruck marked CT4T.

  Biketower Futurum Hradec Kralove

 • Michael Polák dokázal přetavit svoje zkušenosti ze závodů solárních kol do firemní praxe.

  CykloTruck CT2S by Spoje.net

 • Michael Polák managed to use his experiences from the suntrip competition in Spoje.net company.

  CykloTruck CT2S by Spoje.net

 • Dodáno na kole! Cyklistická logistika snižuje emise uhlíku a ovzduší z dodávek na poslední míle ve městech v celé Evropě. V kombinaci s novými logistickými schémami mohou moderní nákladní kola nabízet spolehlivou městskou logistiku ve velkém měřítku.

   

   

  Berlínské sympozium Evropské federace pro cyklistickou logistiku (ECLF) je klíčovou evropskou profesionální událostí odborníků na logistiku cyklistiky. Program zahrnuje prezentaci provozovatelů cyklistických logistických služeb, výrobců nákladních kol, výzkumných pracovníků a Berlínského senátu.

   

 • Delivered by bike! Cycle logistics is taking carbon and air pollutants out of last mile deliveries in cities across Europe. Combined with new logistics schemes, modern cargo bikes can offer reliable urban logistics on a large scale.

   

   

  The Berlin Symposium of the European Cycle Logistics Federation (ECLF) is a key European professional event of cycle logistics experts. The programme includes presentation by cycle logistics operators, cargo bike manufacturers, researchers and the Berlin Senate.

   

 • Letos se koná konference výrazně blízko, nezapomeňme se tedy včas registrovat. Již samotné intro Mikaela Colville-Adersena je velkým lákadlem nejen pro fandy cyklistické logistiky.

  ECLF Wien 2017

 • Evropský týden mobility zažívala i města v České republice. To je samozřejmě příležitost, kdy přiblížit potenciál cyklistické dopravy široké veřejnosti. Národní třída v Praze se 22.9.2016 proměnila v lidskou promenádu, kde při denním transportu materiálů dominovala nákladní kola. V blízké oblasti jich operovalo kolem 20ti kusů. Příjemná ulice měla bez aut i příjemnější ovzduší, jak lze vidět v následujícím grafu (zdroj cyklomesta.cz).

   

  Graf pevné částice

 • Evropean Mobility Week was recognized also in cities of Czech Republic. This is of course an opportunity to show the potential of the cargobikes to the public. Národní třída Avenue in Prague the September 22, 2016 turned into a human promenade, where the daily transport of materials was provided by cargo bikes. In the nearby areas operated around 20 special bicycles. Pleasant Street was car-free and there was also pleasant climate measured, as can be seen in the graph below (source cyklomesta.cz).

   

  Graf pevné částice

 • Tak jako každý rok, zahájili 1.1.2017 celoroční cyklisté sezónu jízdou z Hradce Králové do Pardubic a opačně, z přilehlých míst a dokonce i Prahy. Místem setkání, odpočinku a přání bylo parkoviště u hradu Kunětická hora.

  Start cyklosezony 2017